Info
Flexibilní vaky nabízejí mnohem více než je na první pohled patrné. V tomto článku rozebereme klíčové vlastnosti PVC nádrží a zároveň se podíváme na detaily jejich vysoké kvality a všech výrobních procesů. Flexi nádrže jsou vyráběny z vysokopevnostních PVC a TPU materiálů. Charakteristická je jejich unikátní váha, pevnost a odolnost a jsou nepostradatelným pomocníkem pro širokou škálu skladování kapalin.

Flexi nádrže – VÝHODY A POUŽITÍ

Flexibilní nádrže nabízejí mnoho výhod při skladování kapalin.

  • nádrže nepotřebují stavební povolení a jsou osvobozeny od většiny regulací, což usnadňuje jejich umístění.
  • jsou snadno transportovatelné a využitelné dle operativních potřeb uživatele.
  • nádrže nepotřebují speciální přípravu spodní stavby.
  • široká škála typů nádrží pokryje skladování kapalin od průmyslu po zemědělské využití.

Vaky mohou být využívány pro velké množství typů kapalin jako například: užitková voda, pitná voda, potravinářské produkty, hnojiva, odpadní voda, dešťová voda atd.

Vak na odpadní vodu

Vak na odpadní vodu

Flexi nádrže – TYPY A SPECIFIKACE.

Flexi nádrže jsou využívány jak pro krátkodobé, tak pro dlouhodobé opakované užití. Pro každý typ nádrže je důležité posoudit jaká kapalina se bude skladovat. Je důležité určit vhodný typ materiálu v návaznosti na dlouhodobou udržitelnost a také ekonomickou návratnost. Flexi tank také nabízí širokou škálu specifikací v rozměru, barvě, pevnosti a odolnosti materiálu. Tato specifikace je důležitá, aby se dosáhlo maximální životnosti.

Musíme určit klíčové parametry nádrží a tyto informace převést do výrobních procesů. Musíme vzít v úvahu kritické charakteristiky jako je celková kompatibilita, spolehlivost, ekonomická a enviromentální udržitelnost. Na základě těchto parametrů vybereme vhodný typ materiálu a zároveň konečné provedení vaku.

Ekonomická udržitelnost:

Flexitank je produkt, který je ekonomicky výhodný a to z mnoha důvodu.

  • logistická efektivita: Jakmile se vak vyprázdní a sbalí do balíku, může být snadno přepravován a skladován za minimální náklady.
  • nízké pracovní požadavky: nádrže jsou lehké a snadno manipulovatelné. Nádrže požadují mnohem méně pracovní síly i ostatních nákladů na manipulaci v porovnání s pevnými skladovacími nádržemi.
  • celkové cena oproti pevným nádržím je výrazně nižší v parametru CENA/VÝKON.

Vak na odpadní vodu

Vak na odpadní vodu

Kompabilita

Kompatibilita je jeden z nejdůležitějších faktorů při výrobě nádrží. Pro její zajištění je potřeba vzít v úvahu dva faktory.

  • materiál vaku nesmí negativně ovlivnit obsah vaku, například vydávat zápach nebo jinak chemicky ovlivnit obsah vaku.
  • obsah vaku nesmí narušit či oslabit materiál, který by měl negativní dopad na celistvost materiálu vaku.

Zajištění obsahu

Existuje mnoho typů materiálů a každý z nich nabízí odlišné vlastnosti pro různé typy látek, které budou skladovány. Posuzují se fyzické a chemické vlastnosti kapalin z bezpečnostního listu kapaliny, který poskytne informace o Ph, salinitě, viskositě a zdali kapalina způsobuje korozi.

Vak na odpadní vodu

Vak na odpadní vodu

Čas skladování

Vaky jsou využitelné jak pro krátkodobé tak i pro dlouhodobé skladování kapalin. Materiál se vybírá podle toho, zda je vak určen pro jednorázové či dlouhodobé využití. V případě, kdy je nutné vak hygienicky vyčistit, lze ho rozříznout a po sanitaci opětovně zavařit vysokofrekvenční technologií, která zaručí opět absolutní pevnost.

Kontrola kvality

Posledním krokem ve výrobním procesu je test propustnosti, který garantuje strukturální spolehlivost vaku. Součástí tohoto procesu je nafouknutí vaku vzduchem a následná kontrola svárů prostřednictvím mýdlové vody. V případě, že se objeví sebemenší propustnost sváru, bude to okamžitě viditelné na bublinách, které se objeví na povrchu vaku. V těchto místech bude vak znovu svařen.

Vak na odpadní vodu

Vak na odpadní vodu

Servis

Výrobce poskytuje kompletní záruční a pozáruční servis. V případech mechanického poškození vaku, stačí vak kompletně vypustit a odeslat výrobci k odbornému zavaření. Způsob opravy musí být proveden výhradně vysokofrekvenční technologií, která jako jediná může garantovat absolutní pevnost sváru. Jedná se tzv. o NEPROPUSTNÝ svár.

Envirometální udržitelnost

Naše vaky mají NÍZKOU UHLÍKOVOU STOPU. FLEXITANK požaduje minimální množství materiálů pro samotnou výrobu. Jeho extrémně nízká váha významně snižuje emise a energie na dopravu a manipulaci.

Vak na odpadní vodu

Vak na odpadní vodu

Opakované využití vaku

Některé typy vaků můžou být opakovaně využívány. Lze je velmi účinně čistit a dezinfikovat.

Dokonce i poté co vak dosáhne konce svého životního cyklu, může být materiál využit jako recyklovaný PVC produkt. Tímto způsobem se mini- malizují odpady z vaků, čímž flexitanky přispívají k enviromentální udržitelnosti.