Info

Záchytné vany proti úniku jsou zařízení, která zachycují látky vytékající z netěsných nádob nebo sudů. Používají se k ochraně povrchů a pozemků před kontaminací a také ke snížení rizika nehod pro osoby v těsné blízkosti skladovaných látek.

Co jsou záchytné vany proti rozlití?

Záchytné vany zabraňují šíření potenciálně nebezpečných chemických látek. Fungují jako bariéra, která zabraňuje vniknutí kapalného materiálu do vnějšího prostředí.

Záchytná vana je nádrž z odolných a nepropustných materiálů – polští výrobci nabízejí na trhu např. ocelové záchytné vany i vany ze speciálních vícevrstvých, pružných a lehkých tkanin. Uvnitř nádrže jsou umístěny kontejnery, sudy nebo kanystry naplněné kapalnými látkami pro případ úniku a nekontrolovaného úniku.

Záchytná vana.
Záchytná vana.

Výhody - záchytných van

Hlavní výhodou záchytných van proti úniku je, že představují účinnou bariéru chránící životní prostředí před škodlivými látkami. Minimalizují riziko kontaminace vody a půdy a zvyšují bezpečnost osob pracujících v odvětvích, kde se používají chemické materiály.
Nejdůležitějšími výhodami záchytných van proti únikům jsou:
Vysoká chemická odolnost: Speciální materiál odolný vůči většině nebezpečných látek, např. motorovému oleji nebo kyselině chlorovodíkové. Podrobnosti o odolnosti naleznete v tabulce odolnosti v dolní části stránky.
Přístup možný pomocí vysokozdvižného vozíku: Vany s jímkou umožňují volný vjezd menším vozidlům pro vykládku.
Instalace během několika minut: Stačí výrobek rozložit a umístit nástěnné držáky do příslušných kapes.
VF technologie: Použití vysokofrekvenčního svařování (HF) zajišťuje trvalé spojení tkanin v klíčových oblastech výrobku.
Výrobek na míru: Nabízíme vany na míru – tak, aby se vešly tam, kde je nejvíce potřebujete. Individuální nacenění je zdarma.
Odolná tkanina: Speciální technická tkanina s polyesterovou síťovinou zajišťuje potřebnou pevnost výrobku.

V případě dotazů nás kontaktujte: +420 605 797 777

Na co se zaměřit při výběru záchytné vany?

• kapacitě a objemu záchytné vany
• pevnostní parametry vany pro zadržení úniku
• odolnost vůči jednotlivým látkám
• odolnost vany vůči vnějším podmínkám
• dostupnost náhradních dílů
• záruka výrobce
• cena

Jaké typy záchytných van si můžete objednat?
Nabízíme záchytné vany přizpůsobené různým kontejnerům – pro sudy a IBC kontejnery o objemu 1000 l. Máme také vany pro cisterny nebo nákladní automobily.
Kromě toho máme možnost vyrobit vanu pro zadržení úniku na míru.

Záchytná vana.
Záchytná vana.

Použití záchytných van

S využitím ochranné vany se setkáte prakticky v každém odvětví, kde se k výrobě používají škodlivé látky. Od zpracování kovů až po zpracování plastů.
Vany pro zachycení úniků se staly důležitou součástí ochranných opatření v místech, kde dochází k úniku škodlivých látek do životního prostředí. Jsou důležité zejména pro toxické nebo hořlavé kapaliny.

Záchytné vany jsou vhodné např. v průmyslu:
• automobilovém a leteckém průmyslu
• metalurgii
• nakládání s odpady
• chemický průmysl
• energetika
• farmaceutický průmysl
• papírnictví
• textil
• potravinářství

Certifikáty a technické listy ke stažení